Założyciel Związku głosuje przeciw wykorzystaniu opakowanego Bitcoina jako zabezpieczenia, uważa WBTC za “ryzykowne”.

Założyciel Związku głosuje przeciw wykorzystaniu opakowanego Bitcoina jako zabezpieczenia, uważa WBTC za “ryzykowne”. Robert Leshner, założyciel Compound, zagłosował przeciwko najnowszej propozycji zwiększenia współczynnika zabezpieczenia WBTC na platformie z 0 do 65 procent. Leshner bronił swojej decyzji, mówiąc, że zabezpieczenie w

Read more